Pass Box

  • ISO 5 GMP Laminar Flow Dynamic Pass Box

    ISO 5 GMP Laminar Flow Dynamic Pass Box

    קופסת מעבר דינמי של זרימה למינרית של Qianqin משמשת בעיקר באזור הנקי הביולוגי כהעברת מאמרים, מקומות היישום העיקריים: ביו פרמצבטיקה, יחידות מחקר מדעיות, מרכזי בקרת מחלות, בתי חולים גדולים, מחקר מדעי באוניברסיטה, ניקיון ביולוגי ואזורים נקיים שונים עבור יישומים.